Sport Vijesti

Ekipno prvenstvo BiH u krosu

Mjesto:                                Kalesija, Sportski aerodrom „Jegin lug“
Organizator:                       AK „Sloboda Tehnograd“
Datum i vrijeme:                 Nedjelja, 15. 03. 2020. u 12:00 sati
Tehnički sastanak :            Nedjelja,  15. 03. 2020. u 11:00 na mjestu održavanja; (delegat ASBiH – Aziz Kevelj)

Zadnji dan prijave:           Utorak,  10. 03. 2020. u 24:00 sati.                   

Prijave slati na e-mail  info@akslobodatehnograd.ba   i u ASBiH na email asbih@bih.net.ba

Kategorije                                     Satnica   Discipline                                            

Djevojčice (2005 i mlađe)                12.00                     1.000m
Dječaci (2005 i mlađi)                      12:20                     2.000m
Juniorke (2001/02/03/04)                 12.40                     4.000m
Juniori (2001/02/03/04)                    13.30                     6.000m
Seniorke (2000 i starije)                   14.10                     8.000m
Seniori (2000 i stariji)                       15.00                     10.000m

Određivanje plasmana u ekipnoj konkurenciji:

U svakoj starosnoj kategoriji svaki klub može prijaviti neograničen broj takmičara. Za ekipni poredak u svakoj kategoriji uzimaju se u obzir tri (3) takmičara/ke, koji završe trku. Bodovanje za ekipno prvenstvo BiH se izvodi na osnovu zbira bodova, pri čemu prvoplasirani takmičar dobija 1 bod, drugoplasirani 2 boda, trećeplasirani 3 boda itd. Ekipni poredak klubova u pojedinim kategorijama određuje se tako što  se saberu bodovi koje su dobili tri najbolje plasirana takmičara svakog kluba. Pobjednik je ona ekipa koja ima najmanji zbir bodova tri takmičara, odnosno takmičarke. Ostali plasirani takmičari istog kluba  oduzimaju bodove ostalim plasiranim takmičarima, odnosno takmičarkama.  U slučaju jednakog broja bodova o poretku ekipa odlučuje bolji plasman najbolje plasiranog trkača, odnosno trkačice u ekipi.

Ukupni ekipni pobjednici: na Prvenstvu BiH u krosu klubovi se takmiče za naslov ekipnog prvaka BiH u krosu (posebno za muškarce i žene). Poredak klubova se utvrđuje tako što se saberu bodovi koje su klubovi osvojili u pojedinim kategorijama. U svakoj kategoriji, prvoplasirana ekipa dobija 9 bodova, drugoplasirana 8 i tako dalje do devetoplasirane, koja dobija 1 bod, kao i sve ekipe koje se plasiraju iza nje.  Pobjednik je onaj klub koji ima najveći zbir bodova. U slučaju jednakog zbira, prednost ima onaj klub, koji ima više prvih, odnosno drugih ili trećih ekipnih plasmana.

NAGRADE: Pobjednička ekipa, u svakoj od šest kategorija, te tri prvoplasirane ekipe u ukupnom plasmanu u muškoj i ženskoj konkurenciji na Ekipnom prvenstvu BiH dobijaju pehare u trajno vlasništvo.

NAPOMENE: 

  • Već prijavljene takmičare/ke je moguće zamijeniti zbog odustnosti (bolesti) sa takmičarima koji nisu prethodno prijavljeni. Zamjena moguća do 60 minuta prije početka takmičenja.
  • takmičar/ka se može prijaviti samo u jednoj kategoriji, a u skladu sa ograničenjima iz člana 4. Pravila
  • prijavljene takmičare ili takmičarke nije moguće prebacivati iz prijavljene kategorije u drugu starosnu kategoriju;
  • startnina iznosi 20 KM po prijavljenoj ekipi.
  • U sklopu Ekipnog prvenstva BiH u krosu proglasiće se i pobjednici Ekipnog prvenstva Federacije BiH u krosu
  • Za sva pitanja i potrebne informacije kontakt osoba je Kada Delić – Selimović (mob. .061/195-393).